Izgubili ste pravo na svoju besplatnu, nenaplatnu .hr domenu?

Novosti iz CARNET-a, primjenom novog Pravilnika (PRAVILNIK O USTROJSTVU I UPRAVLJANJU VRŠNOM NACIONALNOM INTERNETSKOM DOMENOM), neke vaše VEĆ REGISTRIRANE - PRIJE ODOBRENE domene KOJE ste KORISTILI i još vam rade kratko vrijeme (aktivne su još 90 dana od datuma primanja Obavijesti ...),, više ne zadovoljavaju uvjete da se koriste kao besplatne.

Opširnije