Cijena izrade web stranice

Vrijednost izrade web stranice može se segmentirati na sličan način kako primjerice poznajemo razrede cijene automobila, znamo da postoje najpovoljnija, srednja klasa, viša, visoka i top klasa automobila.

Zato web agencijama nije lako odgovoriti na česti upit "Pošaljite mi ponudu za izradu web stranice." u kojem nije naveden cjenovni razred ili obim sadržaja, funkcionalnosti, željeni stupanj dorađenosti, željeni dizajn, konkurencija koju se želi prestići...

Slikovito  rečeno, da za izradu ponude znamo traži li klijent Fiat 500 ili Ferrari Monca SP1  od svoje nove web stranice :-) .

O toj temi već smo pisali u članku pod nazivom: Koja je razlika između jeftine i skuplje web stranice malo drugačijim pristupom gdje je naglasak bio na tome kako prepoznati jeftinu, a koje su odlike skuplje web stranice.

5 top parametara određivanja cijene izrade web stranice ili shopa

  • VRIJEME - broj radnih sati
  • kvaliteta web devolopera i web dizajnera
  • ulazni troškovi dodatnih funkcionalnosti
  • visina avansne uplate
  • hitnost web projekta

1. Broj radnih sati na web projektu

Da, kada se sve zbroji i oduzme glavni i skoro jedni parametar je broj uloženih sati u neki web projekt.  Satnica je ta koja omogućava da se projekt više ili manje dorađuje, satnica je ta koja omogućava da se  prezentira više sadržaja, satnica nam dozvoljava duže vrijeme  rada  web dizajnera na projektu.

Veći broj uloženih sati rezultira u pravilu kvalitetnijim, ponekad i opsežnijom web stranicom, web shopom s više artikala.., ukratko web projektom višeg stupnja dorađenosti.

2. Kvaliteta web dizajnera, programera i web developera - Cijena satnice

Drugi parametar od utjecaja na cijenu je taj da li na web projektu radi top dizaner i develoeper ili junior. Top djelatnici imaju višu satnicu i ako rade svejedno ili jednaki ili viši broj radnih sati na web projektu to se u konačnici reflektira i višom cjenom za naručitelja.

Još jedan parametar utjeće na cijenu satnice a to je kvaliteta web agencije, agencija više klase,višeg renomea, sposobnija, bolja, ima i višu cijenu satnice svojih djelatnika.

3. Ulazni troškovi web projekta

Ako web projekt zahtjeva specifične funkcionalnosti koje bilo da se kupuju s globalnih tržnica web skripti (pluginova), ili da se daju isprogramirati vanjskom suradniku ili vlastitnom programeru, ti ulazni troškovi web agencije povisuju cijenu izrade web stranice ili web shopa.

Dodatni parametar utjecaja na cijenu je da se kod skupljih web stranica uvijek ugrađuju najskuplje, najbolje komponente.

4. Visina avansne uplate

Zavisno od agencije, ali na veći udio avansnog plaćanja obično se pruža i veći postotak popusta.  U KUHADA web agenciji na 100% avansnu uplatu je, opet zavisno od ukupne cjene projekta 0 - 10% popusta. 

5. Žurni rok izrade web projekta

Uvijek postoje određene situacije koje pojedine klijente pokreću na spoznaju da im nova web stranica ili web shop trebaju jako žurno, taj parametar također utjeće na rast cijene web projekta.

Autor: Petra KUHADA

Zatražite procjenu cijene vašeg novog web projekta