.EU domena za samo 35 kn !

Registrirajte svoju .EU domenu za samo 35,00kn! Akcijska cijena vrijedi samo za nove registracije do 30.09.2011. Količina registriranih domena nije ograničena i svatko može registrirati neograničen broj domena. Akcijska cijena vrijedi samo za narudžbe i uplate najkasnije do datuma trajanja akcije. U slučaju narudžbe registracije na više od 1 godine, prva godina se naplaćuje po akcijskoj cijeni, dok se ostale godine naplaćuju po redovnoj cijeni domene. Prijenos i produženje postojećih .eu domena naplaćuje se po redovnoj cijeni.

Opširnije

Izgubili ste pravo na svoju besplatnu, nenaplatnu .hr domenu?

Novosti iz CARNET-a, primjenom novog Pravilnika (PRAVILNIK O USTROJSTVU I UPRAVLJANJU VRŠNOM NACIONALNOM INTERNETSKOM DOMENOM), neke vaše VEĆ REGISTRIRANE - PRIJE ODOBRENE domene KOJE ste KORISTILI i još vam rade kratko vrijeme (aktivne su još 90 dana od datuma primanja Obavijesti ...),, više ne zadovoljavaju uvjete da se koriste kao besplatne.

Opširnije