IP ADRESA

IP ADRESA – IP ADDRESS: adresa vaše web stranice u numeričkom formatu. IP znači Internet protokol i on je glavno sredstvo adresiranja svih računala spojenih na internet. IP adresa sastoji se od 12 brojeva u 4 grupe i 255 je maksimalni broj. 255.255.255.255 (quad-dot standard notation). IP adresa vaše stranice je statična (ne mjenja se), a IP adresa vašeg računala je dinamička (mjenja se pri svakom vašem spajanju na Internet). DNS serveri odnosno Domain Name System (DNS) zadužen je da vama pamtljivu adresu vaše web stranice 'mojatvrtka.com' pretvori u numeričku IP adresu npr. 79.29.79.15.