RSS

RSS (od "Really Simple Syndication" ili rijeđe "Rich Site Summary") Tehnologija (ili alat za razmjenu sadržaja na Internetu) koja vam omogućava da pomoću posebnih programa ili dodataka (RSS čitači ili RSS agregatori) čitate naslove i sažetke vijesti, blogova i sl. Ti agregatori mogu biti web bazirani, desktop bazirani ili za mobitele. Na taj način na jednom mjestu, u unificiranom sučelju, pregledavate naslove, a kada vas neki naslov zainteresira, klikćete na njega i on vas vodi na web-stranicu na kojoj je nalazi cijeli tekst vijesti, članka, bloga... To je jednostavan i praktičan način da saznate najnovije informacije objavljene na vašim omiljenim web-stranicama – sve što trebate je spomenuti čitač ("reader" ili "aggregator") koji će kompilirati sve nove informacije iz odabranih web-stranica na jednoj jedinoj strani po vašem izboru. Popis agregatora možete pronaći na: http://en.wikipedia.org/wiki/Listofnews_aggregators Mi implementiramo tehnologiju RSS na vaše portale i web stranice, da preko RSS kanala vaši sadržaji postanu dostupni brojnim primateljima...