TLD

TLD - top-level domain - VRŠNE DOMENE - nastavak domene: .com, .org, .info, .net, .eu, .hr, ili neki drugi 'nastavak' ovisno o tome dali je domena NACIONALNA (country-code top-level domains (ccTLD) to su nastavci prema državama), tip NACIONALNI SUSTAVI prema SAD(.gov, .mil, .edu...) ili GLOBALE (opći, globalni tip: .com, .net, .info...)