User experience (UX) - korisničko iskustvo

U općem znaćenju Korisničko iskustvo, engl. User experience (UX) podrazumijeva i uključuju ponašanja, stavove i emocije koje korisnik doživjava tijekom uporabe određenog proizvoda, sustava ili usluge. U dodatnom značenju, korisničko iskustvo uključuje i doživljavanje kao što su korisnost, učinkovitost i jedostavnost uporabe. UX se može okarakterizirati i kao subjektivno u svojoj prirodi s obzirom da ga određuju osobni doživljaji pojedinca i njegovog odnosa prema proizvodu, sustavu ili usluzi.

UX - user experience, (korisničko iskustvo) u web dizajnu prije svega znači da se web stranice rade za posjetitelje. U fokusu korisnik i njegovo iskustvo surfanja po Vašim web stranicama. Korisnik je kralj i sve se treba prilagoditi upravo njegovom (korisničkom) iskustvu. 

Korisničko sučelje (eng. user interface UI) – prostor u kojem se događa komunikacija između računala i čovjeka. To je zapravo sistem pomoću kojeg ljudi i «mašina» surađuju, preko hardwarea i softwarea. Cilj je da komunikacija bude jednostavna, efikasna i zabavna – tzv. user-friendly interface.

Razliku između user interfacea (UI) i user experiencea (UX) citat: "UI je samo jedan element kojeg korisnici najčešće vide i klikaju ili dodiruju, no cjelokupan UX se na kraju kondenzira na onaj osjećaj koji korisniku ostaje nakon što odradi proces kojem je vaš proizvod namjenjen. User Interface može biti iznimno ergonomski oblikovan, grafički izvanredan, no ako se proizvod često "ruši" cijeli UX odlazi u vodu.”

Danas su sadržaj i user experience ključni elementi uspješnosti web stranica.


wikipedia.org: Pojam korisničkog iskustva je široj javnosti prvi put približio Donald Norman sredinom 90ih godina 20. stoljeća Kasnije su se oblici i definicija korisničog iskustva dodatno mijenjali, a taj proces, posebno potaknut razvojem softverskih i nizom visoko-tehnoloških rješenja, i dalje traje.

Korisničko iskustvo interaktivnih proizvoda, web-stranica ili aplikacija se danas mjeri i opsuje nizom metoda, uključujući upitnike, fokus-grupe, testiranja iskoristivosti (usability testing) i drugih. Pojam "dizajn korisničkih iskustava" (User experience design) danas podrazumijeva planiranje, stvaranje i distribuciju rješenja.

Pojedine sastavnice dizajna korisničkih iskustava se mogu sažeti u nekoliko temeljnih sastavnica:

  • Informacijska arhitektura- IA
  • interakcijski dizajn - IxD
  • dizajn korisničkih sučelja - UI
  • vizualni dizajn, iskoristivost (usability)
  • sadržaj
  • računalno programiranje

Korisničko iskustvo u današnje vrijeme informacijske revolucije ima vrlo velik utjecaj prilikom razvoja i izgradenje web-sjedišta, mobilnih i web aplikacija, rješenja temeljenih na uporabi "Oblaka" (Cloud). Poslovna vrijednost ulaganja u dizajn korisničkih iskustava je značjna, međutim, precizno i nesubjektivno mjerenje povrata investicije se tek razvija. Međutim polje znanja već prepoznaje tzv. meke i tvrde doprinose procjenama povrata investicije u kontekstu korisničkog iskustva.

Navodi se, tako, da se za svaki dolar uložen u dizajn i korisničko iskustvo mogu očekivati povrati od 2 do 100 dolara.