FTP

FTP - kratica za engl. riječi 'File Transfer Protocol' odnosno: 'Protokol za prijenos podataka'. Osim protokola, koji bazira na TCP/IP-u, FTP ujedno i označava Internet uslugu koja je realizirana s protokolom. Protokol omogućuje putem Interneta prijenos podataka medu različitim računalima odnosno serverima. U sakodnevnom radu koristimo ga za slanje datoteka web stranica na server (ili preuzimanje radi izmjene sa servera...), bilo da se radi o ažuriranju web stranice ili postavljanju nove web stranice. Preporučujemo program FILEZILLA besplatan je i ima mnogo mogućnosti (http://filezilla-project.org). Na našem hostingu moguće je kreirati jedan ili više dodatnih "FTP pristupa" u baš određenu mapu/e i tako olakšati rad sa web stranicom (npr. posebna mapa za PDF dokumente i sl.) ili koristiti te mape kao 'skladišta'.