GREEN HOSTING

GREEN WEB HOSTING - ZELENI HOSTING: Eco-friendly Web Hosting - pojam koji se odnosi na DATA CENTAR ili Network operations center (DC ili NOC) koji za svoje napajanje koristi alternativne, obnovljive izvore energije, kao sunčana ili energija vjetra. Obično su to vjetroelektrane koje u 100% iznosu napajaju data centar sa serverima. Opširnije u članku: Zeleni ili Eko-Prijateljski web hosting (Green or Eco-friendly Web Hosting)