Scroll to top

Opći uvjeti poslovanja

Narudžbom i korištenjem KUHADA web  usluga prihvaćate sva ovdje navedena pravila i uvjete korištenja.

 • Privatnost

KUHADA d.o.o. se obavezuje da neće prodavati, distribuirati ili na neki drugi način otkriti informacije o korisnicima.
Dosta vremena posvećujemo pomaganju anti-spam organizacija. Također smo 100% angažirani u progonjenju spammera. Ukoliko ćemo vas morati kontaktirati u vezi vašeg korisničkog računa ili usluge to ćemo učiniti isključivo putem elektroničke pošte.

 • Zadovoljstvo je zagarantirano, 90 dana garancije

90 dnevna izjava o garanciji odnosi se samo na web . Ukoliko ste zbog bilo kojeg razloga nezadovoljni sa uslugama koje vam pružamo tijekom prvih 90 dana možete zatražiti u pisanom obliku, preko elektroničke pošte ili preko obrazca za poništenje (kako je navedeno ispod) da prekinemo sa pružanjem usluge, te imate pravo na potpuni povrat uplaćenih sredstava. Također morate navesti i detaljan opis razloga koji su vas potakli na poništenje (koje zahtjevamo za bilo koji zahtjev za prekidom usluge, bez obzira na vrijeme). Mi smo jedini sudac o tome dali su vaši razlozi valjani i dali su poduzeti svi mogući koraci sa vaše ili naše strane da bi se ispravila situacija koja je izazvala prestanak interesa za uslugu.

 • Novi računi

Svi novi web  korisnički računi kupljeni na našoj stranici postavljajuju se trenutno pomoću našeg sustava. Prilikom registracije primiti ćete dvije poruke uključujući korisničke podatke za logiranje na  račun nakon kupnje. Zahvaljujući nepredviđenim komplikacijama sa raznim mail serverima i problemima vezanim za veze između vašeg ISP-a i KUHADA d.o.o. web stranice ovaj proces se može dodatno usporiti.
Kada se prijavljujete za našu uslugu, ukoliko ne spremite vaše podatke za spajanje na  računa, možete se logirati u korisničke stranice te pod opcijom “E-mail poruke” pročitati sve pouke koje smo vam poslali, a među ostalima i poruku sa podacima za spajanje na novi  račun. Prijavite se na korisnički dio http://user.KUHADA d.o.o..net
Zadržavamo pravo privremenog suspendiranja te usporavanja rada pojedinih  računa instaliranih od strane klijenta ukoliko isti na bilo koji način utječu na smanjanje brzine rada i stabilnost web  servera, tj. prema pravilima o dozvoljenom korištenju serverskih resursa.

 • Imena , prijenos domene

Kako bi ime vaše domene preusmjeravalo na server na kojem je vaš novi račun, morate promijeniti vaš DNS (Domain Name Servers) kod vašeg registra. Ovaj proces nije prijenos domene.
Što je ustvari prijenos domene? Ukoliko želite fizički premjestiti vašu domenu na KUHADA d.o.o. i dalje sa vašeg prvobitnog registra, morate kreirati korisnički račun na http://user.KUHADA d.o.o..net stranici i pokrenuti transfer naziva domene.
Prebacivanje (transferiranje) domene će vas stajati prema navedenoj cijeni na stranici, a taj iznos služi za jednogodišnje produženje registracije domene, a koje je dodatak na vaš sadašnji pretplatnički period od prijašnje registracije. Detalje o tome kako se vršiprebacivanje (transferiranje)  nalazi se u našoj bazi znanja.

Kod zakupa pojedinih  paketa ostvarujete pravo na besplatnu registraciju .com, .net, .org, .biz, .info, .com.hr, .hr ili .iz.hr vršne domene. Besplatna registracija domene vrijedi za prvu godinu ili sve godine korištenja naručenog  paketa. Prilikom narudžbe, kod svakog  paketa je navedeno na koji rok poklanjamo besplatnu registraciju domene te unutar kojeg intervala plaćanja je  besplatna.
Kod .hr  postoje dvije vrste , jedna besplatna i jedna naplatna, ponuda za besplatnom registracijom .hr domene odnosi se na registraciju besplatne .hr domene. U slučaju da ne ostvarujete uvjete potrebne za registraciju besplatne .hr domene ponudit ćemo vam registraciju naplatne .hr domene po redovnoj cijeni iste.

KUHADA d.o.o. će poduzeti potrebne mjere da registrira ime domene korisniku koji to zatraži. Pojedini nazivi  su prilikom provjere slobodni za registraciju, no ukoliko se naziv domene prilikom zaprimanja uplate ne može registrirati, bilo da je netko u međuvremenu registrirao taj naziv domene ili je naziv domene rezerviran od strane matičnog registra koji vodi vršne domene, KUHADA d.o.o. ne odgovara za slučaj nemogućnosti registracije tog naziva. Korisnik u tom slučaju ima pravo javiti neki drugi naziv domene uz dodatnu doplatu razlike u cijeni (ukoliko ista postoji) ili zatražiti povrat uplaćenog iznosa u vrijednosti cijene naručene i plaćene domene. Korisnik je odgovoran za pravovremenu obnovu registracije imena svoje domene. KUHADA d.o.o. ne preuzima odgovornost ako korisnik ne obnovi ime svoje domene na vrijeme. Ako je ime vaše domene bilo registrirano preko nas, vi morate provjeriti i poduzeti sve odgovarajuće radnje kako bi obnovili ime domene prije isteka pretplatničkog roka. KUHADA d.o.o. ne odgovara za nastalu štetu ukoliko se produženje domene ne obavi na vrijeme, tj. najkasnije do zadnjeg dana isteka trenutnog perioda zakupa registracije domene.

Korisnik je dužan redovito obavještavati Kuhada d.o.o. o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka
Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu
Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama
Registraciju i korištenje  plaća se naknada prema cjeniku Kuhada d.o.o.
Sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Kuhada d.o.o. slat će 30 dana, a najkasnije 10 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene.

 • Plaćanja

Kad se pretplatite na naše usluge vi se pretplaćujete na prepaid uslugu. Što znači da će sve pretplate biti naplaćene preko važećeg naloga za plaćanje.
Ponuda za produženje pretplate šalje se isključivo putem e-maila 30 dana prije isteka pretplatničkog roka. Podsjetnik za plaćanje po kreiranoj ponudi šalje se 10 dana prije datuma valute plaćanja te 1, 5 i 10 dana nakon datuma valute plaćanja.  račun za koji nije plaćeno produženje po kreiranoj ponudi 15 dana nakon datuma valute privremeno će biti suspendiran. Ukoliko se produženje  usluge ne plati 90 dana nakon datuma valute,  račun će automatski biti obrisan sa servera bez mogućnosti vraćanja podataka koji su se nalazili na tom računu. Uplate primamo preko kreditnih kartica, Paypala,  naloga za plaćanje ili putem poštanske uplatnice. Molimo vas da sva vaša pitanja vezana za plaćanje uputite na naš odjel računovodstva.  (Pri plaćanju kreditnim karticama ili PayPalom preko servisa 2Checkout.com  mi ne pohranjujemo Vaš broj kreditne kartice već se sama transkacija odvija na stranici 2Checkout.com )
Sve cijene navedene na web stranici iskazane su u kunama sa uključenim PDV-om u iznosu od 25%. KUHADA d.o.o. zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene tečaja kune u odnosu na referentnu valutu. ($1,00 USD = 6,1kn).

Ako ste niste zadovoljni našim  uslugama, povrat novca možete zatražiti u roku od 30 dana. Naknada za prijevremeno otkazivanje  računa iznosi 50,00kn po otkazanom  računu, domene se mogu transferirati sa našeg registra ali za njih ne vršimo povrat uplaćenih sredstava. 

 • Otkazivanje usluge

Web , ukoliko vi sami želite otkazati uslugu, potrebno je popuniti zahtjev za otkazivanje usluge preko korisničkih stranica u roku od minimalno 15 dana prije isteka trenutnog zakupa usluge. Ukoliko vaš zahtjev za otkazivanje usluge ne zaprimimo unutar tog vremenskog roka, biti ćete dužni podmiriti naknadu za produženje usluge u skladu sa kreiranom ponudom za produženje usluge! Alternativno zahtjev možete posalti na E-mail: support@kuhada.com.

Otkazani  račun i/ili otkazana  ne može se ponovno naručiti minimalno 30 ili više dana, tj. sve dok iste usluge nisu potpuno obrisane iz KUHADA d.o.o. sustava.

 • Naplata prekoračenja

Naše usluge su programirane tako da mogu udovoljiti većinu scenarija za različite potrebe naših korisnika. Ipak, vaše potrebe mogu varirati i zahtijevati dodatne izvore, posebno u području kapaciteta i prometa na web stranicama. Vi morate održavati vašu e-mail adresu ispravnom u vašem cPanelu, tako da možete primiti email poruku (opomenu) kad vaš korisnički račun dostigne određeni limit određen isključivo našim sistemom, npr. kada ukupan utrošak bandwidtha (prometa, propusnosti) naraste na 80% od maksimalno dostupnog kapaciteta. Tada nas možete kontaktirati da zakupite veću kvotu za vaš račun. Ukoliko nas ne kontaktirate, sistem će automatski isključiti vašu stranicu ukoliko je došlo do prekoračenja maksimalno dozvoljenog kapaciteta prometa po vašem računu

 • Refundiranje/otkazivanje pretplate

Ako iz bilo kojeg razloga KUHADA d.o.o. ne ispuni navedenu uslugu ili klijent sam zatraži otkazivanje računa, proporcionalna nadoknada biti će izračunata i isplaćena klijentu na bankovni račun. Naknada neće biti isplaćena ako su naša pravila u vezi ovih usluga prekršena pa je KUHADA d.o.o. prinuđen prijevremeno otkazati pružane usluge.
U slučaju da vi zatražite otkazivanje pretplate, jednom kad je vaša pretplata otkazana daljnja upotreba će vam biti onemogućena. Potom će biti izbrisana u roku od 30 dana. Ako iz bilo kojeg razloga vaša pretplata bude otkazana i ostane otkazana biti će poništena nakon 30 dana.
Naknada za prijevremeno otkazivanje  računa iznosi 50,00kn po otkazanom  računu. Naknada za prijevremeno otkazivanje računa namiruje se iz izračunatog iznosa za povrat. U slučaju da je izračunati iznos za povrat manji od iznosa naknade za otkazivanje klijent se neće teretiti za doplatu razlike do punog iznosa naknade za otkazivanje.

 • Sadržaj

KUHADA d.o.o. vjeruje u slobodu govora, ali ipak, bilo koji sadržaj (pisani, slikoviti ili osmišljeni) u sljedećim područjima neće biti toleriran i biti će razlog za trenutačno otkazivanje usluga (u većini slučajeva korisnik će biti u mogućnosti sačuvati svoje datoteke u .zip dokument). -rasizam, netrpeljivost zbog boje kože, uvjerenja ili religijskih vjerovanja, vulgaran i nepristojan jezik prema bilo kome osim sebi samome, bilo koji uvredljiv i zlonamjeran sadržaj.
Dozvoljavamo sadržaj za odrasle koji je u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.
Vi rukovodite vašom web stranicom i odgovarate za njezin sadržaj. Mi nemamo osoblje niti potrebno vrijeme za stalno praćenje web servera koji imaju stalno rastući i promjenjivi sadržaj. Ipak, ukoliko KUHADA d.o.o. primi upozorenje u vezi sumnjivog sadržaja na stranici na nekom od KUHADA d.o.o. servera, raspraviti ćemo slučaj sa vama i zatražiti trenutačnu ispravku. Ako nas bilo tko kontaktira u vezi sadržaja koji je pronađen na KUHADA d.o.o. serveru u vezi intelektualnih i autorskih prava ili ako žele da se isti uklone, zahtijevamo legalnu dokumentaciju kako bi poduzeli bilo koju daljnju akciju.

 • Odgovornost

KUHADA d.o.o. ne promovira, ne tvrdi i ne daje obećanja u vezi usluga ponuđenih od strane naših korisnika i neće biti odgovoran za sporove ili zahtjeve protiv navedenih korisnika. Ni u kojem slučaju KUHADA d.o.o. neće biti odgovoran za bilo koju direktnu, indirektnu, popratnu, nastalu uslijed, specijalne ili primjerene štete ili bilo koje druge štete, nastale kroz korištenje ili upotrebu ove web stranice ili bilo koje informacije, usluge ili proizvoda priskrbljenog kroz vašu web stranicu. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kojeg servera u našem mrežnom sustavu i nećemo poduzeti nikakve akcije protiv bilo kojeg upitnog (sumnjivog) materijala ili akcije dok web stranica u pitanju ne bude prijavljena našem odjelu za zloupotrebu, preko e-maila ili pismeno na adresu.

 • Opće odredbe

Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Kuhada d.o.o. o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

Kuhada d.o.o. se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

Prihvatljiv način uporabe (AUP)

 • Uvod

KUHADA d.o.o. je spreman osigurati vrhunsku kvalitetu usluga po vrlo povoljnim cijenama. Sljedeći uvjeti su potrebni da bi smo mogli pružiti najbolju moguću uslugu svim našim korisnicima, a u isto vrijeme osigurati našu legalnu etičku odgovornost.

Propust u provedbi ovih uvjeta biti će podloga za trenutačno isključenje bez opomene. KUHADA d.o.o. će biti jedini sudac u odlučivanju što predstavlja prekršaj ovog pravila.

Aktivnosti koje dovedu do isključenja (privremeno ili trajno) bilo koje pretplate će rezultirati u gubitku pretplatničkog plaćenog iznosa. Prigovori podneseni u vezi zloupotrebe pretplate biti će istraženi i ako budu valjani biti će podloga za trenutačno blokiranje (korištenja usluga).

Za prijavu sumnjive zloupotrebe ili bilo koju povredu pravilnika, molimo da kontaktirate naš odjel za zloupotrebu.

 • Ilegalna upotreba

KUHADA d.o.o. serveri mogu biti korišteni jedino za potrebe dozvoljene zakonom. Transmisija, skladištenje ili distribucija bilo koje informacije, podataka ili materijala u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom ili propisom je zabranjena. Ovo uključuje, ali nije limitirano na autorsko pravo, zaštitni znak, poslovne tajne, ili druga intelektualna vlasnička prava korištena bez propisnog ovlaštenja i materijali koji su nepristojni, klevetnički, predstavljaju nezakonsku prijetnju ili krše zakone eksportne kontrole. Primjeri nedozvoljivog sadržaja su ilegalne kopjije software-a, hacking programi ili arhive, warez stranice, MP3 i IRC botovi. Pretplatnik KUHADA d.o.o. usluga se slaže i drži KUHADA d.o.o. nepovredivim od bilo kojih potraživanja nastalih upotrebom usluge oštećujući korisnika ili bilo koju drugu stranku. KUHADA d.o.o. će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu ovog pravilnika.

 • Ilegalni sadržaj

KUHADA d.o.o. ne dozvoljava pozadinsko korištenje servisa kao što su IRC botovi, eggdrop, BitchX, XiRCON, Torrent client/server i bilo koji drugi program koji ometa normalne operacije servera. Warez sadržaj i postavljanje linkova prema warez sadržaju također nije dozvoljeno. Web proxy servisi se apsolutno neće tolerirati. Ovo uključuje NPH-Proxy i webproxy. Ako vaša web stranica sadrži bilo koju proxy datoteku,  usluga će biti isključena i vlasnik računa će biti kažnje sa 500,00 kuna. Kada koristite pretplatu sa shell korisničkim računom nije vam dozvoljena upotreba bilo kojeg servera, servisa ili usluge na mrežnom sustavu. Serveri su definirani kao perlbots, proxyi, BitchX, pszBnc, root exploits, DdoS scripts, Shoutcast servers, i.t.d. (Korištenjem bilo koji od ovih suočit ćete se sa trenutačnom obustavom usluga, a korisnik će biti kažnje sa najmanje 500,00 kuna, a najviše 2.000,00 kuna. KUHADA d.o.o. također zadržava pravo isključenja pretplate za ovakve aktivnosti.

 • Chat sobe

KUHADA d.o.o. ne dozvoljava chat sobe na web  paketima. Preporučujemo izabrati dedicated server za tu svrhu i kako bi učinkovito održavali chat sobe.

 • PTC (Pay To Click ) web stranice

KUHADA d.o.o. ne dozvoljava PTC web stranice na web  paketima. Preporučujemo izabrati dedicated server za tu svrhu i kako bi učinkovito održavali PTC web stranice.

 • IRC

KUHADA d.o.o. ne dozvoljava IRC ili IRC botove da se koriste na našim web  paketima.

 • Sigurnost

Korisnicima se zabranjuje narušavanje ili pokušaji narušavanja sigurnosti mrežnog sustava. Narušavanje sigurnosti na mrežama ili sistemima mogu rezultirati građanskom ili krivičnom odgovornošću. KUHADA d.o.o. će ispitati sporne događaje, što može uključivati suradnju sa nadležnim institucijama pri gonjenju korisnika koji su uključeni u takve djelatnosti. Takvi slučajevi narušavanja sigurnosti uključuju bez iznimke :

1) Pristupanje podacima koji nisu namjenjeni tom korisniku, ili logiranje na server ili korisnički račun na kojem korisnik nije autoriziran za pristupanje.

2) Pokušavanje istraživanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže s namjerom probijanja sigurnosti ili autentifikacijskih mjera bez potrebne autorizacije.

3) Pokušaj uplitanja u servise prema bilo kojem korisniku, hostu, mreži uključujući bez iznimaka preko preopterećenja, “floodinga”, “email bombinga” ili “crashinga”.

4) Krivotvorenje bilo kojeg TCP/IP paketnog headera ( uzglavlja), bilo kojeg dijela headera u email-u ili oglašavanju na forumu.

5) Poduzimanje radnji u svrhu pribavljanja usluga koji nisu dodjeljeni tom korisniku.

6) Pokušaj povezivanja više  paketa zajedno kako bi iskoristili prednost velikog kapaciteta ili velike propusnosti.

Svaki zakupljeni  paket je jedinstven za domenu za koju je zakupljen – nije dozvoljeno zakupljivanje više računa da bi se kombinirao zakupljeni  i propusnost. KUHADA d.o.o. će takve transakcije zaustaviti i okarakterizirati kao obmanjujuće. Mi nudimo nadogradnju usluge za sve servise i često pružamo posebne uvijete za korisnike koji nas zatraže za pomoć.

 • Zloupotreba servera

Svaki pokušaj sabotaže ili pokušaj nanošenja štete KUHADA d.o.o. serveru ili bilo kojem korisniku naših usluga je strogo zabranjen. Sve podmreže KUHADA d.o.o. se moraju ravnati sa navedenim uvjetima. Nepridržavanje ili izbjegavanje navedenih procedura su osnova za deaktivaciju korisničkog računa. Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg korisničkog računa bez prijašnje najave.

Korisnik prihvaća da će koristiti web  pakete samo za namijenjene aplikacije te smještaj web stranice. Zloupotreba uključuje istraživanje mrežnog i raspodijeljenog računalnog sustava, skladištenje podataka (audio, video, software, slike i ostali podaci), backup podataka sa trećih servera, ili odvođenje prometa. Kombiniranje i povezivanje dva ili više  računa sa namjerom povećanja dostupnih resursa ili korištenje resura drugog  računa nije dozvoljeno. KUHADA d.o.o. će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu ovog pravilnika. Korisnik prihvaća da će pitati KUHADA d.o.o., u slučaju kada nije siguran da li je njegova aplikacija prikladan za rad na web  računu.

 • Odgovornost korisnika

Korisnik je odgovoran za svaku aktivnost koja proizlazi iz njegovog korisničkog računa, ukoliko se ne dokaže da je bio žrtva vanjskog upada hackera ili krivotvorenja adrese. Korisnik je također odgovoran za osiguravanje korisničkog imena i lozinke. Korisnik se smatra odgovornim za sve materijale na njegovoj web stranici koja je mogla biti stavljena tamo od treće strane.

 • Backup

KUHADA d.o.o. poduzima ekstremne korake kako bi održao integritet sistema. Međutim, KUHADA d.o.o. se ne može držati odgovornim za gubitak podataka proizašlih iz bilo kojeg razloga.
Da biste osigurali najjači nivo zaštite podataka, KUHADA d.o.o. vam preporučuje da spremite SVE podatke i na vaše osobno računalo. Kao i to da je preporučljivo da za svaki podatak koji je od velike važnosti imate sigurnosne kopije na više različitih mjesta. Sve sigurnosne kopije podataka KUHADA d.o.o.-a napravljene su za slučaju hardverskih grešaka, a ne korisničkih pogrešaka.

 • Poduzimanje akcija

Svaki slučaju da se korisnik ne odnosi u skladu sa navedenim uvjetima je temelj za deaktivaciju korisničkog računa. KUHADA d.o.o. će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu prihvatljivog način uporabe (AUP). KUHADA d.o.o. zadržava pravo uklanjanja korisničkih računa bez prethodne najave.
Kada KUHADA d.o.o. dobije saznanja o navodnim kršenjima prihvatljivog način uporabe (AUP), pokrenuti će istragu. Tijekom istrage moguće je da ćemo ograničiti korisniku pristup računu kako bi spriječili daljnju neautoriziranu aktivnost.

Zavisno od težine prekršaja, KUHADA d.o.o. može po svom nahođenju ograničiti, ukinuti ili izbrisati korisnički web  račun i/ili pokrenuti pravne radnje. Ukoliko su takve radnje krivični prekršaj, KUHADA d.o.o. će obavijestiti nadležne državne institucije o takvom prekršaju.

KUHADA d.o.o. se neće smatrati odgovornim za novčane kompenzacije proizašle iz privremenog suspendiranja ili brisanja korisničkih računa ukoliko su one proizašle iz kršenja prihvatljivog način uporabe (AUP).

Korisnici KUHADA d.o.o. usluga slažu se sa time da se u potpunosti odriču bilo kakvih eventualnih odštetnih potraživanja, a koja su nastala iz korištenja KUHADA d.o.o. usluga koje su mogle prouzročiti štetu njima ili trećim osobama.

KUHADA d.o.o. usluge pružaju se bez garancija ikakve vrste, bilo direktne ili implicirane, uključujući ali ne ograničavajući na garanciju isplativosti, odgovornost za posebnu upotrebu. KUHADA d.o.o. se izričito odriče svih pretpostavki i garancija da će usluga koju pruža biti sigurna, neprekinuta i bez grešaka. Niti jedan savjet ili informacija, pisana ili usmena izdana od strane KUHADA d.o.o. ili njegovih zaposlenika, ovlaštenika ili sličnih ne može se uzeti kao osnova garancije, niti se možete pouzdati u takve informacije ili savjete. KUHADA d.o.o., partneri i dobavljači ne mogu se držati odgovornima za štetu koja proizlazi bilo direktno bilo indirektno iz korištenja naših usluga niti bilo kojih drugih oblika transakcija.

 • Modifikacije

KUHADA d.o.o. zadržava pravo da dodaje, briše ili modificira bilo koji dio ovog pravilnika u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

 • Odbijanje usluge

Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili suspendirati  uslugu na način kako nam odgovara. Primjer odbijanja pružanja usluge je kada korisnik nastavlja sa prekršajima nakon upozorenja. Odbijanje, otkazivanje ili suspenzija usluge se posebno odnosi na slučajeve slanja spam mailova.

Ugovor o razini usluge (SLA)

 • Opseg

Ovaj ugovor o razini usluge odnosi se na vas ukoliko ste naručili bilo koji od naših  usluga i financijski ste podmirili sva dugovanja prema KUHADA d.o.o..

 • Razina usluge

Trudit ćemo se da postoji povezanost za http pristup od strane trećih osoba preko 99.5% vremena (dostupnost web stranica), na godišnjoj razini.

 • Kredit

U slučaju da je web stranica nedostupna, dodati ćemo na vaš korisnički račun iznos za uslugu koju niste mogli koristiti izračunatu ispod, na temelju 24 satnog dana u kalendarskom mjesecu. Maksimalni iznos ne može prijeći visinu mjesečne naknade usluge za tekući mjesec.

Kredit baziran na dostupnosti stranice

95% do 99.5% = 25%
90% do 94.9% = 50%
manje od 89.9% = 100%

Da biste uspješno primili iznos na svoj korisnički račun, isti morate zatražiti u roku od sedam (7) poslovnih dana nakon nemogućnosti pristupa web stranici, tako da možemo provjeriti naše i vaše podatke.
Iznos morate zatražiti putem e-mail poruke našem odjelu za računovodstvo.
Zbog sigurnosnih razloga u vašoj poruci mora biti navedeno ime vaše domene, datumi i točno vrijeme nedostupnosti web stranice, te ostale korisničke podatke koji se od vas zahtijevaju.
Kreditni iznos će obično biti doznačen na vaš račun unutar šezdeset (60) dana od zaprimljenog zahtjeva. Taj iznos će biti jedina i isključiva kompenzacija u slučaju nedostupnosti vaše web stranice.

 • Restrikcije

Kredit neće biti odobren u slučaju da nedostupnost stranice proizlazi iz zakazanog održavanja servera, vašeg ponašanja, performansi ili greške u vašoj opremi, programima ili aplikacijama ili razlozima koji su van naših realnih dosega, uključujući, bez ograničenja, radnje vladajućeg tijela, rata, pobune, sabotaže, embarga, požara, poplave, štrajkova ili drugih radničkih nemira, prekida ili zastoja u transportu, nedostupnosti ili zastoja u telekomunikacijama ili uslugama trećih osoba (uključujući DNS službu), greške u opremi ili programima trećih osoba ili nedostupnosti nabave sirovina, zaliha ili opskrbe električnom energijom koja je potrebna za osiguravanje dostupnosti vaših stranica.

 • Ograničenje

Online problemi se dešavaju neprekidno. Vjerojatno će biti slučajeva kada nećete moći pristupiti svojoj web stranici ili nekom drugom servisu. To ne mora uvijek biti zbog greške kod KUHADA d.o.o.-a. Moguće je da vaš pružatelj internet usluga ima tehničkih poteškoća u radu ili mogući je problem preusmjeravanja između vašeg pružatelja internet usluga i data centra koji isti održava, a koji onemogućuje ili otežava komunikaciju. Ne možemo se smatrati odgovornim za takve oblike problema. Naši servisi za nadzor nadziru dostupnost naših usluga, a ne korisnikovo iskustvo.

 • Vraćanje podataka

KUHADA d.o.o. nije odgovoran za povratak podataka na server. Iskreno vam preporučamo da kupite backup opciju za vaš server i da držite sigurnosne kopije podataka negdje na lokalnom računalu u slučaju hitnosti. Ukoliko dođe do hardverske greške i podaci se izgube, vi kao korisnik ste zaduženi za povratak podataka. KUHADA d.o.o. neće biti odgovoran za gubitak podataka ni pod kojim uvjetima.

 • Zamjena hardvera

Zamjena hardvera će se obavljati unutar perioda od 1-8 sati od zaprimanja obavijesti o grešci, također ćemo povratiti 5% od mjesečne naknade na svakih 8 sati nedostupnosti web stranice, iako držimo pri ruci razne gotove sisteme u slučaju greške tako da se vaš server može backupirati u najkraćem mogućem vremenu. U slučaju greške u hard disku, imamo u pripravnosti predinstalirane diskove sa standardnim particioniranjem za trenutnu zamjenu. Kako bi zatražili kredit na osnovi SLA ugovora o razini usluge, u slučaju kvara hardvera, morate to zatražiti u roku od 10 dana od prijavljene pritužbe od naše prodajne službe. Prekršaji ugovora o razini usluge biti će pregledani od strane naših zaposlenika od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati.
*Povrede ugovora o razini usluge ne pokrivaju slučajeve mrežnih prijestupa.

Dozvoljeno korištenje resursa

 • Uvod

Za bilo koju web stranicu smještenu na našim dijeljenim serverima koja troši veću količinu serverskih resursa (CPU, memorija, mrežni resurski) preporučamo nadogradnju na vps ili dedicated server. Preopterećenje i zloupotreba sistemskih resursa je ozbiljan problem i KUHADA d.o.o.  to ne može tolerirati. Računi na dijeljenim serverima moraju dijeliti resurse sa drugim korisnicima servera, tako da moramo ograničiti količinu CPU, memorijskih i drugih resursa servera koju može trošiti jedan  račun.

U svoj pravednosti, ne možemo dopustiti da jedan ili dvoje klijenata koriste sve raspoložive resurse na dijeljenom serveru i da zbog toga svi ostali klijenti pate. Prekomjerno korištenje CPU-a i memorijskih resursa od strane jednog ili više klijenta uzrokuje sporost servera u svim područjima: MySQL, e-mail, HTTP, ). Na našem hostingu moguće je kreirati jedan ili više dodatnih ” ftp=”” pristupa”=”” u=”” baš=”” određenu=”” mapu=”” e=”” i=”” tako=”” olakšati=”” rad=”” sa=”” web=”” stranicom=”” (npr.=”” posebna=”” mapa=”” za=”” pdf=”” dokumente=”” sl.)=”” ili=”” koristiti=”” te=”” mape=”” kao=”” ‘skladišta’. =”” “=”” style=”color: rgb(101, 134, 44); cursor: help; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0);”>FTP i još mnogo toga. Ukoliko dođe do prekomjernog korištenja CPU-a i memorije od strane nekoliko klijenata, sve stranice koje su smještene na serveru vraćat će greške i neće biti dostupne niti na bilo koji način.

 • Resursni limiti

Shared   paketi:

 • * Dnevni prosjek memorijske potrošnje ne smije prekoračiti 5% po pojedinom  računu ili procesu/skripti
 • * Pojedina skripta može zauzeti maksimalno 256MB memorije, izvršavanje skripte će biti prekinuto ako se dotični limit prekorači
 • * Dnevni prosjek CPU potrošnje ne smije prekoračiti 5% po pojedinom  računu
 • * Dnevni prosjek CPU potrošnje ne smije prekoračiti 35% po pojedinom procesu/skripti
 • * Apache konekcije ne smiju prekoračiti više od 30 istovremenih konekcija
 • * Dozvoljeno je maksimalno 15 MySQL korisničkih konekcija
 • * Veličina pojedine MySQL baze smije iznositi najviše 10% ukupne veličine  paketa ili maksimalno 500MB, što prije dođe
 • * Dozvoljeno je slanje maksimalno 350 e-mail poruka na sat po domeni
 • * Dnevni limit od maksimalno 150.000 hitova po domeni
 • * Ukupan limit od 250.000 datoteka po pojedinom  računu

U slučaju prekoračenja bilo kojeg od navedenih limita zadržavamo pravo trenutnog suspendiranja problematičnog računa bez prethodnog slanja obavijesti.

Na svakom račun sa više od 100.000 datoteka backupa opcija cPanel biti će onemogućena kako bi se spriječilo preopterećenje servera izradom backup arhive. U broj datoteka uključeni su kompletno svi podaci na  računu (mailovi, web stranice, baze, itd.).

Postoje posebna pravila u slučaju da otkrijemo prekoračenje nekog od gore navednih limita. Postoje različite kombinacije korištenja usluge koje mogu stvarati probleme i druge posebne slučajeve. Ukoliko u bilo kojemu trenutku dijeljeni server postane nestabilan i utvrdi se da je uzrok tome neki od instaliranih  računa, zadržavamo pravo da suspendiramo  račun kako bi osigurali neometanu dostupnost servera i normalizirali rad servera. Ukoliko je korištenje serverskih resursa u rastućem trendu, preporučamo korisniku ulaganje u VPS ili dedicated server tako da web stranica može normalno rasti bez ikakvih ograničenja i zastoja u radu.

 • Suspendiranje  računa

U slučaju da su vaše web stranice suspendirane zbog prekoračenja navedenih limita (prekoračenje koje ne može biti riješeno uklanjanjem/mijenjanjem skripte, itd.) i ne želite nadograditi  račun na vps ili dedicated server, ponovno ćemo aktivirati računu unutar roka od 24 do 48 sati. Ovo je potrebno kako bi se osiguralo smanjenje prometa po CPU i memorijski zahtjevnoj stranici kako bi se izbjegle daljnje štete i problemi. U tom slučaju osigurat ćemo vam pristup backup podacima vašeg računa ili ćete moći pristupiti cPanel/). Na našem hostingu moguće je kreirati jedan ili više dodatnih ” ftp=”” pristupa”=”” u=”” baš=”” određenu=”” mapu=”” e=”” i=”” tako=”” olakšati=”” rad=”” sa=”” web=”” stranicom=”” (npr.=”” posebna=”” mapa=”” za=”” pdf=”” dokumente=”” sl.)=”” ili=”” koristiti=”” te=”” mape=”” kao=”” ‘skladišta’. =”” “=”” style=”color: rgb(101, 134, 44); cursor: help; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0);”> FTP-u u određenom vremenskom periodu. U slučaju bilo kakvih pitanja o našoj politici odgovorit ćemo vam ukoliko nam pošaljete poruku na adresu abuse službe: abuse@kuhada.com.

We use cookies to give you the best experience.

Koristimo kolačiće kako bismo vam dali najbolje online iskustvo. Prihvačanjem se slažete s korištenjem kolačića prema pravilima naše politike kolačića.