ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
.net
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
.biz
80,00 kn
1 سال
80,00 kn
1 سال
80,00 kn
1 سال
.info
70,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
.eu
80,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
.eu.com
175,00 kn
1 سال
175,00 kn
1 سال
175,00 kn
1 سال
.hr
650,00 kn
1 سال
650,00 kn
1 سال
650,00 kn
1 سال
.com.hr
50,00 kn
1 سال
50,00 kn
1 سال
50,00 kn
1 سال
.iz.hr
50,00 kn
1 سال
N/A
N/A
.name
70,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
.me
240,00 kn
1 سال
240,00 kn
1 سال
240,00 kn
1 سال
.us
70,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
.tel
130,00 kn
1 سال
130,00 kn
1 سال
130,00 kn
1 سال
.co
220,00 kn
1 سال
220,00 kn
1 سال
220,00 kn
1 سال
.tv
256,00 kn
1 سال
256,00 kn
1 سال
256,00 kn
1 سال
.cc
295,00 kn
1 سال
295,00 kn
1 سال
295,00 kn
1 سال
.bz
295,00 kn
1 سال
295,00 kn
1 سال
295,00 kn
1 سال
.mn
375,00 kn
1 سال
375,00 kn
1 سال
375,00 kn
1 سال
.asia

سال
N/A
N/A
.at
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
.org
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
.se
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
.co.it
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
.si
300,00 kn
1 سال
300,00 kn
1 سال
300,00 kn
1 سال
.de
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
.no
122,00 kn
1 سال
122,00 kn
1 سال
122,00 kn
1 سال
.tech
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
100,00 kn
1 سال
.ltd
380,00 kn
1 سال
380,00 kn
1 سال
380,00 kn
1 سال
.uk
121,00 kn
1 سال
190,00 kn
1 سال
190,00 kn
1 سال
.band
80,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
70,00 kn
1 سال
.fr
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
230,00 kn
1 سال
.pl
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
.sk
130,00 kn
1 سال
130,00 kn
1 سال
130,00 kn
1 سال
.cz
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
.shop
90,00 kn
1 سال
285,00 kn
1 سال
285,00 kn
1 سال
.nl
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
.rent
150,00 kn
1 سال
150,00 kn
1 سال
300,00 kn
1 سال
.fitness
90,00 kn
1 سال
285,00 kn
1 سال
285,00 kn
1 سال
.online
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال
90,00 kn
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains