Mini web stranica

MINI WEB STRANICA - MINI WEB PAGE je web stranica koja se naj?eš?e sastoji od samo jednog lista. Koristi se kao privremena stranica koja die poloaj na pretraiva?ima poput Google-a, te ?uva domenu dok se ne odlu?ite za pravu web stranicu. Tako?er se moe koristiti za promoviranje odre?enog proizvoda. Mini stranica sadri osnovne informacije o tvrtci (kontakt informacije, logo), te je izra?ena u skladu sa bojama firme.

 

  • 1 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

CMS

...

RSS

RSS (od "Really Simple Syndication" ili rije?e "Rich Site Summary") Tehnologija (ili alat za...

SEO

SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION: proces optimizacije vaših web stranica s ciljem...