Obrasci za registraciju .hr domena CARNET

Ukoliko imate pravo i elite besplatnu nacionalnu .hr domenu, tada je potrebno u DNS slubu CARNET-a predati dva tipa, odnosno tri obrasca. TIP 1 - HRTLD P - Jedan Obrazac za registraciju domene + uz njega se prilae kopija Rješenja o registraciji tvrtke, udruge, kluba, stranke, obrta... TIP 2 - HRTLD03 i HRTLD04 - Dva Obrasca za prijavu te domene na hosting

  • 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

Domena

DOMENA - DOMAIN je jedinstveno ime za Internet adresu neke web stranice, npr. mojaadresa.com Npr....

Pod domena

PODDOMENE - SUBDOMAINS: Uz Vašu glavnu domenu postoji mogu?nost dodavanja više tzv....