RSS

RSS (od "Really Simple Syndication" ili rije?e "Rich Site Summary") Tehnologija (ili alat za razmjenu sadraja na Internetu) koja vam omogu?ava da pomo?u posebnih programa ili dodataka (RSS ?ita?i ili RSS agregatori) ?itate naslove i saetke vijesti, blogova i sl. Ti agregatori mogu biti web bazirani, desktop bazirani ili za mobitele. Na taj na?in na jednom mjestu, u unificiranom su?elju, pregledavate naslove, a kada vas neki naslov zainteresira, klik?ete na njega i on vas vodi na web-stranicu na kojoj je nalazi cijeli tekst vijesti, ?lanka, bloga... To je jednostavan i prakti?an na?in da saznate najnovije informacije objavljene na vašim omiljenim web-stranicama – sve što trebate je spomenuti ?ita? ("reader" ili "aggregator") koji ?e kompilirati sve nove informacije iz odabranih web-stranica na jednoj jedinoj strani po vašem izboru. Popis agregatora moete prona?i na: http://en.wikipedia.org/wiki/Listofnews_aggregators Mi implementiramo tehnologiju RSS na vaše portale i web stranice, da preko RSS kanala vaši sadraji postanu dostupni brojnim primateljima...

  • 1 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

CMS

...

Mini web stranica

MINI WEB STRANICA - MINI WEB PAGE je web stranica koja se naj?eš?e sastoji od samo jednog...

SEO

SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION: proces optimizacije vaših web stranica s ciljem...