SEO

SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION: proces optimizacije vaših web stranica s ciljem postizanja boljeg rankinga i pozicije na popularnim trailicama (Google, Yahoo, Live…). Svima je bitno da njihove stranice budu prve na listi rezultata pretraivanja i da na njih dolaze posjetitelji i potencijalni klijeti. Svaka kvalitetno izra?ena stranica bi ve? trebala sadravati osnovne SEO elemente.

OSNOVNI SEO ELMENTI su optimizirani linkovi, slike (opisni atributi), pravilna uporaba Heading html tag-ova, dobar izbor klju?nih rije?i i još par sitnica. Vano je i pravilno rasporediti sadraj prema vanosti kako bi relevantni dio bio u prvom planu. Sve su to osnove dobrih i kvalitetnih web stranica. SEO moe biti ponu?en i kao dodatna usluga koja se napla?uje, ali se onda radi o naprednijim na?inima (trikovima) optimizacije vaših web stranica. Ta se usluga naziva i ADVANCED SEO.

  • 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

CMS

...

Mini web stranica

MINI WEB STRANICA - MINI WEB PAGE je web stranica koja se naj?eš?e sastoji od samo jednog...

RSS

RSS (od "Really Simple Syndication" ili rije?e "Rich Site Summary") Tehnologija (ili alat za...