KUHADA Digital Agency.

info@kuhada.com
091 501 2622

Ante Caric
Ante Carić
They made a website for me very quickly, professionally and conveniently. My recommendations.
Vrlo brzo, profesionalno i povoljno su mi napravili web stranicu. Moje preporuke.
ante pandza
ante pandza
Professional, they respond quickly to challenges and offer solutions to improve their business.
Profesionalni, brzo reagiraju na postavljene izazove i nude rjesenja za unapredenje poslovanja.
Ante Pionic
Ante Pionić
Great team, very satisfied !! My recommendations to everyone .. Thanks to the Kuhada team !!
Odlicna ekipa ,prezadovoljan!! Moje preporuke svima.. Hvala Kuhada timu!!
Damjan Mach
azra svedruzic
I have been connected with Kuhada d.o.o for many years due to our exceptional professionalism and pleasant relations, which makes the final service even better. Recommend.
Sa Kuhada d.o.o veže me dugogodišnja suradnja zbog izuzetnog profesionalizma i ugodinh odnosa zbog čega je krajnja usluga još bolja. Preporučam!
Bruno Kaurinovic
Bruno Kaurinovic
Currently very good cooperation and I am satisfied with what I have done so far and I hope for many more years of cooperation.
Trenutno jako dobra suradnja i zadovoljan sam učinjenim do sada i nadam se još dugogodišnjoj suradnji... Like
Damjan Mach 1
Damjan Mach
I definitely recommend you to visit .. The whole team is extremely professional and friendly, creative and proactive. Congratulations and thank you for the work done!
Svakako preporučujem da posjetite.. Cijeli tim je izrazito profesionalan i susretljiv, kreativan i proaktivan. Svaka čast i hvala im za odrađeni posao!
Dario Venturini
Dario Venturini
Detailed and fast, and affordable
Detaljni i brzi, a po cijeni pristupačni
Dijana Topolnjak
Dijana Topolnjak
Available, accommodating, fast and professional. A warm recommendation.
Dostupni, susretljivi, brzi i profesionalni. Topla preporuka
grgur marusic
grgur marusic
Proven quality!
Provjerena kvaliteta!
Helena Krcelic
Helena Krčelić
Great team, all by what i wanted with a lot of patience and understanding! Definately recommendation !
Odlična ekipa, sve po dogovoru sa jako puno strpljenja i razumijevanja! Definitivno preporuka!,
Ivana Komel
Ivana Komel
Professional, creative and up-to-date team. Great communication and atmosphere. All the best!
Profesionalan, kreativan i ažuran tim. Odlična komunikacija i atmosfera. Sve pohvale!
Ivana Ravlic
Ivana Ravlić
Very professional, friendly and always available. Excellent redesign of the page, from design, speed, everything without mistakes. The team is for 10. I highly recommend.
Jako profesionalni, susretljivi i uvijek dostupni. Odlično napravljen redizajn stranice, od dizajna, brzine, ma sve bez greške. Ekipa je za 10. Toplo preporučam.
Ivica Vukelja
Ivica Vukelja
I only have words of praise for the entire team. They are very professional, expert, friendly, ready to help, fast and high quality! THANK YOU FOR EVERYTHING, STAY LIKE THAT AND HAPPY FURTHER !!!!!!!!
Imam samo riječi pohvale za kompletan tim. Vrlo su profesionalni, stručni, susretljivi, spremni pomoći, brzi i kvalitetni! HVALA NA SVEMU, OSTANITE TAKVI I SRETNO DALJE!!!!!!!!
Jasen Feger
Jasen Feger
A very engaged, fast, efficient and above all professional company. Extremely personalized approach to the customer. I recommend to everyone !!
Vrlo angažirana, brza, učinkovita i nadasve profesionalna tvrtka. Iznimno personaliziran pristup kupcu. Preporučam svima!!
Lucijan Maric
Lucijan Marić
Powerhouse!
Odlična ekipa!
Zdenko Mestrovic
Zdenko Meštrović
I appreciate the team at the KUHADA agency for their quick response and the advice they gave me. My new shop was made in record time that I couldn’t believe how fast they were. If my comments help someone in their decision for a web business, I will be glad to help .
Zahvaljujem ekipi u agenciju KUHADA na vrlo brzom reagiranju i savjetima koje su mi dali. Moj novi shop napravili su u rekordnom vremenu da nisam mogao vjerovati. Ako moji komentari pomognu nekome u odluci za web tvrtku, biti će mi drago.
Vesna Lukic
Vesna Lukić
Top professionals, always available, answering queries at an extremely fast time. A whole team full of knowledge they are happy to share with clients. Even after the web site is created, the collaboration continues and I will always be happy to suggest them to anyone who is searching for the right partner.
Vrhunski profesionalci, uvijek na raspolaganju, odgovaranje na upite u iznimno brzom vremenu. Cijela ekipa puna znanja koje s radošću podijele sa klijentima. I nakon izrade web stranice suradnja se nastavlja I uvijek ću ih rado predložiti svakome tko luta tražeći pravog partnera.
Uciliste Ferdinand
Učilište Ferdinand
Extremely satisfied with the service, staff and the final design of the website and web shop Thanks to the Kuhada team for a job well done.
Izuzetno zadovoljan sa uslugom, osobljem i konacnom izradom web stranice i web shopa Hvala Kuhada ekipi na odlicno odradenom poslu
Tomislav koletic
Tomislav koletić
We have been cooperating with the KUHADA agency for many years, they are always available for our requests on the web, fast and professional, and we are glad to see guests in our EXCURSION PAVLIN.
Dugo godina surađujemo s KUHADA agencijom, uvijek su dostupni za naše zahtjeve na webu, brzi i profesionalni, a i rado su viđeni gosti u našem IZLETIŠTU PAVLIN. Like
Tomislav Jukic
Tomislav Jukić
Great job, KUHADA was doing us a new company website after many years of maintaining the old one, it was our turn to "repeat" ourselves. I think this is his best site so far. We are very pleased with the company. Stipo Anušić manager Bazeni Jukic.
Izvrstan posao, KUHADA nam je radio novu web stranicu tvrtke nakon više godina održavanja stare, došao je red da se "ponovimo". Mislim da mu je to najbolja stranica koju je do sada napravio. Vrlo smo zadovoljni u firmi. Stipo Anušić manager Bazeni Jukić.
Tereza Mesic
Tereza Mešić
Excellent and quality service!
Odlična i kvalitetna usluga!
Smiljko Kajtez
Smiljko Kajtez
An excellent and professional team is always ready to help and go much further than what is required of them to make the project as high quality as possible. They have created a flawless web shop that works great thanks to them. Whatever I need is never a problem for them ... A warm recommendation.
Odlična i stručna ekipa uvijek spremna pomoći i otići puno dalje od onog što se od njih traži kako bi projekt bio što kvalitetniji. Izradili su besprijekoran web shop koji odlično radi zahvaljujući njima. Što god sam trebao nikad im nije problem... Topla prepuruka.
Rok Vidosevic
Rok Vidošević
We have been cooperating successfully with the KUHADA agency on several of our web projects, always fast, professional and affordable.
Surađujemo uspješno s agencijom KUHADA već na nekoliko naših web projekta, uvijek brzi, profesionalni i cijenom pristupačni.
Riverside apartments
Riverside apartments
Positive: Professionalism, Quality, Responsiveness, Value.
Pozitivno: Profesionalnost, Kvaliteta, Odzivnost, Vrijednost.
Quad i Kayak Otocac
Quad i Kayak Otočac
From the beginning, the team has been extremely professional and approachable. They made us a fantastic website and fulfilled all our wishes and desires. We look forward to continued cooperation and all praise for the fast and ingenious Stribor .
Od početka ekipa je izuzetno profesionalna i pristupačna . Izradili su nam fantastičnu web stranicu i ispunili su nam sve želje i željice. Radujemo se nastavku suradnje i sve pohvale za brzog i genijalnog Stribora .
Prijevoz Luka
Prijevoz Luka
Extremely professional team, they finished the project extremely quickly, I had no complaints, my recommendations.
Izuzeto profesionalna ekipa, završili su projekt izuzetno brzo, nisam imao zamjerki, moje preporuke.
Patrik Soic Patrik Soic
Patrik Šoić (Patrik Šoić)
Superb job done, satisfied with the company's service, great price .
Vrhunski odraden posao, prezadovoljan sa uslugom tvrtke, odlicna cijena
Mika komljenovic
Mika komljenovic
I am extremely pleased with the collaboration. Fast, efficient, innovative, engaged, all words of praise and I highly recommend them, and I look forward to continued great collaboration.
Izuzetno sam zadovoljan suradnjom.Brzi,učinkoviti, inovativni,angažirani,sve riječi hvale i toplo ih preporučam te se nadam i daljnjoj odličnoj suradnji.
Mihael Vidas
Mihael Vidas
Mihael Vidas Fast, efficient and very good web design ..with great design.Thanks
Brzo, efikasno i jako dobra izrada web stranica ..sa odličnim dizajnom. Hvala
Matija Kirurgic
Matija Kirurgic
Very professional available for every praise and recommendation !!!
Vrlo dostupni profesionalni za svaku pohvalu i preporuku!!! Like